دانشگاه سادرن کويينزلند


معرفی

دانشگاه سادرن کویینزلند، واقع در شهر توومبای کویینزلند در سال 1967 تاسیس شد. در حال حاضر بیش از 27000 دانشجو، 1987 کارمند تمام وقت و 4700 دانشجوی خارجی از بیش از 100 ملیت مختلف دارد.

سادرن کویینزلند 3 کمپس دارد که در نواحی جنوب کویینزلند پراکنده اند.دانشگاه سالانه هزینه قابل توجهی را به تحقیقات اختصاص می دهد، 9 موسسه تحقیقاتی دارد و در برخی زمینه های تحقیقاتی خاص در استرالیا اولین می باشد. به عنوان مثال: مرکز تحقیقاتی ملی کشاورزی، مرکز تحقیقاتی فیبرهای مهندسی شده. نام دیگر موسسات تحقیقاتی عبارتند از:

 • موسسه تحقیقاتی تجارت و گسترش استرالیا
 • موسسه تحقیقاتی بهداشت منطق روستایی و حومه
 • موسسه تحقیقاتی بیولوژی سیستم ها
 • موسسه تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر
 • موسسه تحقیقاتی مطالعات حافظه
 • موسسه تحقیقاتی آموزش و پرورش

دانشکده ها

سادرن کویینزلند 5 دانشکده دارد. که فهرست آنها به قرار زیر است:

 • دانشکده هنر

برنامه ها شامل: جامعه شناسی و مطالعات بین الملل، ارتباطات جمعی، موسقی، تئاتر و هنرهای تجسمی.

 • دانشکده تجارت

برنامه ها شامل: اقتصاد، مدیریت منابع، دارایی و بانکداری، اطلاعات سیستم ها، حقوق، مدیریت ، بازاریابی و توریسم.

 • دانشکده آموزش و پرورش

برنامه ها شامل: آموزش پیش دبستانی، آموزش دبستان، راهنمایی و دبیرستان، آموزش و پرورش در آینده.

 • دانشکده مهندسی و نقشه کشی

برنامه ها شامل: کشاورزی، عمران، مهندسی محیط زیست، الکتریک، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مکاترونیک، نقشه کشی و اطلاعات زمین.

 • دانشکده علوم

برنامه ها شامل:  علوم فیزیک، علوم بیومدیکال، علوم ریاضیات، پرستاری و مامایی، روانشناسی.