دانشگاه سادرن کویینزلند


آموزگاری در دانشگاه سادرن کویینزلند

در این دانشگاه تعداد زیادی رشته تحصیلی وجود دارد. رشته ها در مقاطع کارشناسی، گواهینامه، دیپلما و کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی ارائه می شوند. زمینه های آموزشی کامل هستند و تقریبا تمام تخصص های آموزش را در بر می گیرند. در اینجا زمینه های تحصیلی فهرست شده اند که با کلیلک کردن روی لینک فهرسن رشته های را بیابید.

برای ورود به مقاطع ارشد، مدرک کارشناسی شما باید شرایط ثبت توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای رشته های معلمی 7 است.

 

منبع:

http://www.usq.edu.au/education