دانشگاه ویکتوریا


آموزگاری در دانشگاه ویکتوریا

رشته های کارشناسی 4 ساله هستند. رشته های ارشد از 1 ترم تا 2 سال. شهریه رشته ها حداکثر تا 22000$ در سال است و آیلتس ورودی دانشگاه 7 می باشد. در این داشنگاه یک دوره تحصیلی دکترا نیز ارائه می شود که در نوع خود منحصر به فرد است زیراکه در تمام دانشگاه ها دکترا تحقیقاتی می باشد.

کارشناسی

  • کارشناسی آموزش - کودکستان و دبستان
  • کارشناسی آموزش - دبیرستان و فنی حرفه ای

ارشد

  • آموزش: ارائه در مقاطع گواهینامه، دیپلما و کارشناسی ارشد
  • TESOL : ارائه در مقاطع گواهینامه، دیپلما و کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد آموزش فنی حرفه ای
  • گواهینامه ارشد آموزش مقاطع بعد از دبیرستان
  • دیپلمای ارشد کودکستان
  • دکترای تحصیلی آموزش : طول دوره 3 سال

 

منبع:

http://www.vu.edu.au/higher-ed-and-tafe/arts-education-and-human-development/education