دانشگاه نوتردام


آموزگاری در دانشگاه نوتردام

رشته های تحصیلی آموزشی در هر سه کمپس دانشگاه ارائه می شوند. انواع رشته های آموزشی و معلمی وجود دارد. جالب توجه است که نوع رشته های ارائه شده در سه کمپس متفاوت  و منحصر به فرد است. رشته های کارشناسی 4 ساله اند و رشته های ارشد از 1 تا 2 سال. شهریه دوره ها تا 22000$ می باشد و آیلتس ورودی دانشگاه 7 است. برای ورود به دوره های ارشد مدرک کارشناسی شما باید شرایط ثبت توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

کمپس بروم

 • کارشناسی آموزش - از مهدکودک تا سال هفتم
 • کارشناسی ارشد آموزش
 • کارشناسی ارشد معلمی - از مهدکودک تا سال هفتم

کمپس فرمنتل

 • کارشناسی آموزش - از تولد تا 8 سالگی
 • کارشناسی آموزش - دبستان
 • کارشناسی آموزش - دبیرستان
 • دابل کارشناسی: رشته ها خاص دبیرستان هستند. در این بخش تعداد زیادی دابل کارشناسی قرار می گیرد.
 • دیپلمای ارشد معلمی - دبیرستان
 • کارشناسی ارشد معلمی - دبیرستان
 • کارشناسی ارشد معلمی - دبستان

کمپس سیدنی

 • کارشناسی آموزش: از تولد تا 12 سالگی
 • کارشناسی آموزش - دبستان
 • کارشناسی آموزش / کارشناسی هنر  
 • دیپلمای ارشد آموزش - دبیرستان
 • دیپلمای ارشد آموزش های مذهبی

 

منبع:

http://www.nd.edu.au/university/structure/academic/index.shtml