دانشگاه سادرن کویینزلند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه سادرن کویینزلند

دانشکده تجارت دانشگاه سادرن کویینزلند، با داشتن 150 کارمند تمام وقت بزرگترین دانشکده این دانشگاه می باشد. این دانشگاه خود به چهار دپارتمان تقسیم می شود:

 • حسابداری، اقتصاد و دارایی
 • اطلاعات سیستم ها
 • حقوق
 • مدیریت و بازاریابی

زمینه های تحصیلی دانشکده و فهرست رشته ها

 • حسابداری: برنامه حسابداری دانشگاه اعتبارنامه CPA را دریافت کرده است. دوره های کارشناسی در غالب کارشناسی عمومی تجارت و بازرگانی ارائه می شوند که می توانند در سال آخر تحصیل تخصصی شوند. فهرست رشته ها

 • اقتصاد: دوره های این بخش تنها درمقطع کارشناسی ارائه می شوند. فهرست رشته ها
 • بانکداری و دارایی: بانکداری و دارایی دو شاخه بزرگ را پوشش می دهد. مدیریت دارایی که شامل :تجزیه تحلیل مالی، سرمایه گزاری و سنجش سرمایه است و خدمات مالی که شامل: کار در بانک ها، برنامه ریزی مالی، سرمایه گزاری املاک، مشاوره و استحکام سهام. برنامه های این بخش اعتبارنامه های بسیاری دریافت کرده است از جمله FINSIA و FTA . فهرست رشته ها

 • اطلاعات سیستم ها: برنامه های این بخش به صورت تلفیقی تجارت/آی-تی ارائه می شوند. این برنامه ها موفق شده اند اعتبار نامه ACS را دریافت کنند.  فهرست رشته ها

 • تجارت بین الملل : رشته های تنها در مقطع ارشد می باشند. فهرست رشته ها
 • مدیریت : در این بخش تعدا زیادی رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و ارشد ارائه می شود. برنامه های این بخش توانسته اند توسط AHRI معتبر شوند. فهرست رشته ها

 • بازاریابی : فهرست رشته ها
 • مدیریت پروژه: در این بخش تنها سه رشته تحصیلی در مقطع ارشد داریم. این سه برنامه بسیار معتبر هستند و اعتبارنامه های REP, PMI, PMP, AIPM را دریافت کرده اند. AIPM تنها سازمان ملی استرالیایی است که برنامه کارشناسی ارشد پدیریت پروژه را ارائه می دهد. فهرست رشته ها

 • دارایی و مال : فهرست رشته ها
 • مدیریت توریسم: در این بخش سه دوره کارشناسی ارائه می شود. برنامه اعتبارنامه های بسیاری دریافت کرده اند که تصویر آنها را در زیر مشاهده می کنید. فهرست رشته ها

 

منبع:

http://www.usq.edu.au/business