دانشگاه سادرن کراس


تجارت و بازرگانی در دانشگاه سادرن کراس

دانشکده تجارت و حقوق این دانشگاه مشترک می باشند و در اینجا تعدادی که مربوط به تجارت می باشند توضیح داده شده است. رشته های تجارت و بازرگانی در هر سه کمپس ارائه می شوند.

کارشناسی

رشته های کارشناسی بر خلاف بسیاری دانشگاه ها تخصصی هستند. زمینه های تحصیلی آنها عبارتند از: حسابداری، حسابداری پیشرفته، دارایی، منابع انسانی، اطلاعات سیستم ها، تجارت بین الملل، مدیریت و بازاریابی. برنامه جدید و جالب دانشگاه در دوره کارشناسی " زنان در تکنولوژی" می باشد. فهرست کامل رشته ها.

ارشد  

دوره های ارشد-به غیر از رشته های مدیریت- نسبت به دوره های کارشناسی تنوع کمتری دارند و عمدتا شامل رشته های: MBA ، MPA  می باشند. یک دوره ی دکترای تحقیقاتی نیز در این مقطع وجود دارد. رشته های مدیریت کارشناسی در مقطع ارشد عینا ارائه می شوند. فهرست کامل رشته ها.

 

 

منبع:

http://www.scu.edu.au/business-school/