دانشگاه سانشاین کوست


تجارت و بازرگانی در دانشگاه سان شاین کوست

دانشکده تجارت این دانشگاه دانشکده کوچکی است که روابط بین المللی بسیاری دارد. در این دانشکده رشته های متنوعی ارائه می شوند. زمینه های تحصیلی دانشکده عبارتند از: حسابداری، بازاریابی، اطلاعات سیستم ها، تجارت، اقتصاد، مدیریت و توریسم.

این دانشکده رشته های تحصیلی خود را به چند بخش تقسیم کرده است که در اینجا مواردی که به تجارت و بازرگانی مربوط می شوند فهرست شده اند:

با کلیک کردن روی هر یک می توانید به فهرست رشته های کارشناسی هر بخش دسترسی پیدا کنید.معمولا رشته های کارشناسی در غالب کارشناسی بازرگانی ارائه می شوند که در سال سوم تحصیل می توانند تخصصی شوند.  با دانلود کاتالوگ زیر دوره های ارشد و دکترا نیز بیابید. دوره های تخصصی و متنوع را در مقطع ارشد داریم.

 

دانلود                    دانلود

 

منبع:

http://www.usc.edu.au/University/AcademicFaculties/Business/