دانشگاه نیوانگلند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه نیوانگلند

دانشکده تجارت و بازرگانی این دانشگاه بر خلاف دانشگاه های دیگر در سطح کارشناسی نیزتعداد زیادی رشته تحصیلی متنوع  دارد به خصوص در زمینه تحصیلی "اقتصاد". زمینه های تحصیلی عبارتند از:

فهرست کامل رشته ها:

شهریه اکثر دوره ها در این دانشگاه از 20000$ تا 23000$ در سال می باشد.

 

منبع:

http://www.une.edu.au/bepp/