دانشگاه جیمزکوک


تجارت و بازرگانی در دانشگاه جیمز کوک

دانشکده تجارت دانشگاه در شمال کویینزلند قرار دارد. در این دانشکده  تعداد زیادی رشته تحصیلی در زمینه تجارت و بازرکانی ارائه می شود. زمینه های تحصیلی رشته های دانشگاه در زیر فهرست شده اند. با کلیک کردن روی هریک می توانید همه رشته های تحصیلی را در همه مقاطع  مشاهده نمایید. در این دانشکده رشته های دیگری نیز وجود دارند که تنها آنهایی که مربوط به تجارت و بازرگانی می باشند فهرست شده اند. دانشکده تجارت دانشگاه در شمال کویینزلند قرار دارد.

کارشناسی:

در مقطع کارشناسی رشته "کارشناسی تجارت" را داریم. در سال اول 6 واحد عمومی تجارت و بازرگانی در این رشته ارائه می شود. در سال های دوم و سوم دانشجو می تواند واحدهای تخصصی از کمپس های منختلف بردارد. این واحد ها در یکی از زمینه های حسابداری، مدیریت دارایی، بازاریابی، تجارت بین الملل، اقتصاد، مدیریت هتل، مدیریت توریسم، مدیریت منابع طبیعی و دیگر اشکال مدیریت می باشند. کارشناسی تجارت دانشگاه توسط ICAA و CPA معتبر شده است. در میان واحدهای انتخابی کارشناسی واحد "کارآموزی" نیز وجود دارد که دانشجویان علاقه مند می توانند اقدام نمایند.

ارشد:

در مقاطع ارشد دوره ها تخصصی تر می شوند. دوره های ارشد معمولا بسیار محبوب می باشند. در این مقطع تعداد زیادی رشته تحصیلی ارائه می شود که با مراجعه به لینک کمپس ها در زیر می توانید آنها را بیابید. در مقطع کارشناسی ارشد حرفه ایی دانشگاه این رشته ها ارائه می شود:

  • MPA : کارشناسی ارشد حسابداری حرفه ایی
  • MBA
  • کارشناسی ارشد حرفه ایی اقتصاد 
     

دپارتمان ها و فهرست رشته ها:

شهریه اکثر رشته های این دانشگاه به غیر از تعدادی محدود از 20000$ تا 23000$ در سال می باشد.

 

 

منبع:

http://www.jcu.edu.au/business/