دانشگاه وسترن سیدنی


تجارت و بازرگانی در دانشگاه وسترن سیدنی

رشته های این دانشکده در 3 کمپس این دانشگاه ارائه می شوند. از زمان تاسیس دانشکده تا کنون سعی بر این بوده تا  ارتباط قوی با دانشگاه های معتبر آسیا، اروپا و به خصوص ایالات متحده حفظ شود. دانشگاه از طریق ارتیاط آنلاین با شرکت های کار آموزی موفق شده تا تعدادی برنامه های آموزشی برای دانشجویان فراهم کند.  گفته می شود این دانشکده تعداد زیادی بورسیه به رشته های تجارت اختصاص می دهد. اطلاعات به روز بورسیه را در اینجا بیابید. این دانشکده خود چندین دپارتمان دارد که در اینجا آنها که مربوط به تجارت و بازرگانی می باشند فهرست شده اند.

در هر یک از این دانشکده ها تعدادی رشته تحصیلی در مقاطع مختلف وجود دارد. دوره های کارشناسی دانشگاه بیشتر در غالب عمومی "کارشناسی تجارت" یا  "کارشناسی بازرگانی" ارائه می شوند و رشته های حسابداری، مدیریت و ... را در مقاطع ارشد و بالاتر می بینیم.

 شهریه اکثر دوره ها در این دانشگاه از 20000$ تا 23000$ در سال می باشد.

 

 

منبع:

http://www.uws.edu.au/business