دانشگاه نیوکاستل


تجارت و بازرگانی در دانشگاه نیوکاسل

دانشگاه نیوکاسل تعداد قابل ملاحظه ای رشته ی تحصیلی در این دانشکده ارائه می دهد که عبارتند از:

کارشناسی

دوره های کارشناسی دو گروه هستند کارشناسی تجارت و کارشناسی بازرگانی . طول دوره ها از 3 تا 4 سال است با شهریه حدود 21000$. البته در این دانشکده رشته های دیگری چون توریسم و علوم سیاسی نیز ارائه می شود که تنها رشته های مرتبط با تجارت در اینجا فهرست شده اند.

کارشناسی تجارت:

 • کارشناسی مدیریت منابع انسانی
 • کارشناسی تجارت بین الملل
 • کارشناسی مدیریت
 • کارشناسی بازاریابی

کارشناسی بازرگانی:

 • کارشناسی حسابداری و دارایی
 • کارشناسی اقتصاد

کارشناسی ارشد

طول دوره ها از 1 تا 2 سال می باشد با شهریه حدود 23000$ در سال.

 • کارشناسی ارشد حسابداری حرفه ای
 • کارشناسی ارشد دارایی کاربردی
 • کارشناسی ارشد تجارت
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • MBA
 • کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
 • کارشناسی ارشد بازاریابی

ارشد تحقیقاتی و دکترا

دانشجویان در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می توانند جهت این رشته ها اقدام نمایند.

 

 

منبع:

http://newcastle.edu.au/school/business/