دانشگاه تکنولوژی سویین برن


تجارت و بازرگانی در دانشگاه تکنولوژی سویین برن

دانشکده تجارت دانشگاه سویین برن چندین دپارتمان دارد که در هر یک از این دپارتمان ها تعداد زیادی رشته تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجو ارائه می شوند. فهرست دپارتمان ها در زیر آورده شده است.  بهتر است بدانید برنامه های کارشناسی این دانشگاه 5 ستاره دریافت کرده اند. فهرست رشته ها را با کلیک کردن روی نام دپارتمان مربوطه بیابید:

آیلتس مورد نیاز برای دوره های کارشناسی 6.0 و برای دوره های ارشد 6.5 است. شهریه دوره های کارشناسی از 18500$ تا 19500$ در سال می باشد و شهریه دوره های ارشد اکثرا 22000$ در سال است. جهت ورود به برخی دوره های ارشد ارائه سابقه کار الزامی است.

 

منبع:

http://www.swinburne.edu.au/business/