دانشگاه تکنولوژی کرتین


تجارت و بازرگانی در دانشگاه تکنولوژی کرتین

دانشکده تجارت این دانشگاه  بزرگترین دانشکده دانشگاه کرتین بوده و بیش از 15000 دانشجو دارد. برنامه های تحصیلی این دانشگاه هر یک تعداد زیادی اعتبار نامه دریافت کرده اند که جزئیات آنها را می توانید در اینجا ببینید. برنامه MBA دانشگاه در سال 2009 رتبه 93 را در میان صد برنامه برتر MBA دنیا بدست آورد.

کارشناسی

 • کارشناسی بازرگانی: طول دوره 3 سال. شهریه حدود 22000$ در سال. در دو سال اول دروس عمومی گذرانده می شود و در سال سوم دروس اختصاصی انتخابی شما که می تواند از هر یک از این زمینه ها انتخاب شود: حسابداری، تبلیغات و رسانه ها، حقوق تجاری/مطالعات قانونی، اقتصاد/دارایی، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی، تجارت بین الملل، استراتژی های تهیه و توزیع، مدیریت، بازاریابی، مالکیت، مالیات، مدیریت توریسم.

ارشد تحصیلی

دانشگاه کرتین تعداد بسیاری رشته تحصیلی در مقطع ارشد در دانشکده تجارت ارائه می دهد. طول دوره ها 1.5 تا 2 است و شهریه دوره ها اکثرا 30000$ در سال. شهریه دوره MBA دانشگاه 36000$ در سال می باشد. این رشته ها در زمینه های زیرارائه می شوند:

 • حسابداری
 • حقوق تجاری/مطالعات قانونی
 • تجارت
 • اقتصاد/دارایی
 • مدیریت منابع انسانی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • تجارت بین الملل
 • استراتژی های تهیه و توزیع
 • مدیریت
 • بازاریابی
 • مالکیت
 • مالیات

ارشد تحقیقاتی و دکترا

 

 

منبع:

  http://www.business.curtin.edu.au/business/future-students