دانشگاه آر.ام.آی.تی


تجارت و بازرگانی در دانشگاه آر.ام آی.تی

دانشکده تجارت دانشگاه چند بخش دارد:

  • حسابداری :رشته های این دپارتمان شامل کارشناسی تجارت (حسابداری) و نیز دو رشته ارشد حسابداری و حسابداری حرفه ایی می باشند به همراه تعدادی رشته تحقیقاتی. فهرست کامل رشته ها را می توانید در اینجا بیابید.
  • تجارت/فناوری اطلاعات: برنامه های این بخش به صورت رشته های تلفیقی با فناوری اطلاعات ارائه می شوند و شامل: اطلاعات سیستم ها، تجارت/آی.تی، مدیریت سازمان های اطلاعاتی، مدیریت تولیدو ... . در این بخش تعداد زیادی رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و تحقیقاتی وجود دارد. فهرست کامل رشته های را در اینجا بیابید.
  • تجارت/TAFE : رشته های ارائه شده در این بخش خاص دانشجویان تیف می باشند. در این بخش تعداد زیادی رشته تحصیلی در همه زمینه ها از جمله: مدیریت، حسابداری، دارایی، اقتصاد و ... وجود دارد. رشته ها در تمامی مقاطع برای دانشجویان تیف ارائه می شوند. برنامه های این دانشکده بر اساس ارتباط نزدیک با صنایع و سازمان ها تنظیم شده اند. فهرست رشته ها
  • اقتصاد/ دارایی/ بازاریابی: این دپارتمان در سال 1990 افتتاح شد و در حال حاضر ارائه دهنده رشته های اقتصاد، آمار، بازاریابی و دارایی می باشد. فهرست رشته ها.
  • کالج تجارت و حقوق: این دپارتمان ارائه دهنده رشته های ارشد و دکتراست. رشته های مربوطه به تجارت عبارتند از:MBA و ارشد و دکترای تحقیقاتی تجارت. بر اساس گفته های رئیس دانشکده، رشته های تجارت این بخش برای دانشجویانی است که زمینه تحصیلی تجاری ندارند. فهرست رشته ها.
  • مدیریت: این دپارتمان واقع در کمپس سیتی دانشگاه می باشد و بیش از 2000 دانشجو دارد. در این بخش رشته های مدیریتی در همه مقاطع ارائه می شوند. فهرست رشته ها.

شهریه اکثر رشته ها به غیر از تعدادی خاص تا 24000$ درسال می باشد.

 

منبع:

http://www.rmit.edu.au/bus