دانشگاه وسترن استرالیا


تجارت و بازرگانی در دانشگاه وسترن استرالیا

دانشکده تجارت دانشگاه استرالیای غربی در سال 1913 افتتاح گردید. این دانشگاه تا کنون موفقیت های بسیار و اعتبارنامه های بسیاری دریافت کرده است. در حال حاضر این دانشکده 5000 دانشجو دارد.

دوره های کارشناسی

تنها دوره های کارشناسی دانشگاه در واقع این دو رشته می باشند. طول دوره ها 3 سال است. در دو سال اول دوره های عمومی گذرانده می شوند و سال سوم رشته های تخصصی انتخابی شما که شامل یکی از رشته های زیر گروه تجارت است : حسابداری، مدیریت، بازرگانی، تجارت، اقتصاد، بازاریابی. شهریه دوره ها حدود 27000$ در سال است و آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 می باشد.

دوره های ارشد

تعداد قابل ملاحظه ای رشته تحصیلی در مقاطع مختلف ارشد در این دانشگاه ارائه می شوند. برای ورود به برخی رشته های ارشد ارائه سابقه کار الزامی است. شهریه دوره ها حدود 27000$ در سال است و آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 می باشد. فهرست رشته ها را در اینجا بیابید.

دوره های تحقیقاتی و دکترا

 

منبع:

http://www.business.uwa.edu.au/