پرداخت شهریه در کمترین زمان


پرداخت شهریه در کمترین زمان

آیا با پرداخت شهریه خود به دانشگاه مشکل دارید. این کار را به ما بسپارید و  در کمتر از دو ساعت کاری  شهریه خود را پرداخت نمایید.

پرداخت  بیمه دانشجویی  و مسافرتی  خو د را  به ما بسپارید . در کمتر از دو ساعت کاری بیمه نامه خود را دریافت نمایید. 

http://www.ahm.com.au

Australian Health Management       

      http://www.overseasstudenthealth.com BUPA Australia 
    http://www.medibank.com.au Medi Bank Private   
http://www.oshcworldcare.com.au OSHC Worldcare
http://www.westfund.com.au Westfund 

http://www.nib.com.au

Our Mission
To help people pay for their healthcare when and where needed

 

ایلیاد بین الملل با همکاری بزرگترین صرافان جهان

برای اطلاعات درباره بانکهای استرالیا لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.iliadint.com/page.php?id=651

لطفا تقاضای خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

info@iliadint.com