دانشگاه وسترن سيدني


 

معرفی

دانشگاه سیدنی غربی در سال 1989 در غرب نیو سوث ویلز تاسیس شد. دانشگاه 6 کمپس در قسمت های مختلف نیوسوث ویلز دارد و مجموع مساحت کل کمپس ها حدود 4050 هکتار می باشدو بیش از 35000 دانشجو دارد.

دانشگاه در زمینه های تحقیقاتی بسیار مطرح می باشد، برخی محققان دانشگاه سیدنی غربی شهرت جهانی دارند. دانشگاه 9 موسسه تحقیقاتی دارد. زمینه های تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از: آموزش و پرورش، علوم گیاهی، تکنولوژی غذا، پرستاری، مطالعات شهری و فرهنگی، مطالعات صدا و شنوایی..بهتر است بدانید دانشگاه سیدنی غربی، یک مرکز تحقیقاتی خاص مطالعات اسلامی و جوامع مسلمانان دارد.نام برخی از موسسات تحقیقاتی در زیر آمده است:

 • مرکز تحقیقات فرهنگی
 • مرکز تحقیقات قوانین شهروندی
 • مرکز تحقیقات پزشکی
 • مرکز تحقیقاتی جوامع مسلمان
 • مرکز تحقیقاتی گیاهان و محیط زیست

رتبه بندی

در سال 2007 دانشگاه سیدنی غربی در رتبه 24 دانشگاه های استرالیا قرار گرفت و بر اساس رده بندی تایمز 2009 در میان 600 دانشگاه برتر دنیا قرار می گیرد.

دانشکده ها

دانشگاه 17 کالج دارد که در 3 دانشکده دسته بندی می شوند:

دانشکده هنر:

 • کالج ارتباطات
 • کالج آموزش و پرورش
 • کالج جامعه شناسی و زبان
 • کالج علوم اجتماعی
 • کالج روانشناسی

دانشکده تجارت:

 • کالج حسابداری
 • کالج اقتصاد و دارایی
 • کالج حقوق
 • کالج مدیریت
 • کالج بازاریابی

دانشکده پزشکی و مهندسی و علوم:

 • کالج علوم بهداشت و علوم زیس-پزشکی
 • کالج ریاضیات
 • کالج مهندسی
 • کالج علوم پزشکی
 • کالج علوم طبیعی
 • کالج پرستاری

برخی خدمات دانشگاه

دانشگاه خدمات خود را در هر 6 کمپس و برای تمامی دانشجویان ارائه می دهد. برخی از آنها عبارتند از: خوابگاه، مراکز نگهداری از کودک، مشاوره، درمانگاه، IT ، کتابخانه، ورزش و تفریحات، خدمات خاص دانشجویان خارجی و خدمات خاص دانشجویان کم توان جسمی.