شرایط دریافت مجوز خروج


شرایط دریافت مجوز خروج
 
 
 
 
سازمان وظيفه عمومي ناجا، شرايط دريافت مجوز براي مشمولاني که قصد خروج از کشور را دارند، اعلام کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، کارشناسان سازمان وظيفه عمومي ناجا در پرسش و پاسخ با شهروندان به سؤالاتي در ارتباط با شرايط دريافت مجوز خروج از کشور براي مشمولان، پاسخ داده اند كه جزئيات آن را در ذيل مي‌خوانيم.
 

1- ميزان وديعه براي مجوز خروج از كشور چه مبلغ و نوع وثيقه چه مي‌باشد؟

1. وديعه سفرهاي زيارتي حج تمتع و عمره و عتبات عاليات: مبلغ 15ميليون تومان چك و مبلغ 500 هزار تومان وجه نقد2. وديعه سفر سوريه و ساير كشورها: مبلغ 15ميليون تومان پرداخت وجه نقد و يا ضمانت نامه بانكي3. خروج از كشور براي فرصتهاي مطالعاتي، ارائه مقالات و ساير سفرهاي علمي با تائيد وزارت علوم و بهداشت و يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با سپردن وديعه به مبلغ 5 ميليون تومان بصورت نقد و يا ضمانت بانكي4. پذيرش در دانشگاه خارج از كشور براي ادامه تحصيل با سپردن وديعه به مبلغ 15ميليون تومان وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي و يا وثيقه ملكي
 
2- اخذ وديعه بصورت ضمانتنامه بانكي چگونه است و چه بانكي معتبر مي‌باشد؟
 

ضمانت نامه همه بانكها با هماهنگي امورمالي سازمان وظيفه عمومي ناجا معتبر مي‌باشد.

3-نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجويي چگونه است؟
 

1. دانشجويان با شرايط ذيل مي‌توانند از طريق ستاد عمره دانشجويي، براي عمره از كشور خارج شوند.2. درخواست ستاد عمره دانشجويي و تعهد آن ستاد3. سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجو به اتمام نرسيده باشد و وارد غيبت نشده باشد.


4-آيا به مشمولان غايب مجوز خروج تعلق ميگيرد؟
 
مشمولان غايب مجاز به خروج از كشور نيستند مگر مشمولاني كه بدليل درمان خود لازم است به خارج از كشور مسافرت نمايند كه اين امر منوط به تاييد شوراي پزشكي وزارت بهداشت يا شوراي عالي پزشكي وظيفه عمومي است.


5-مجوز خروج به مقصد چه كشورهايي و به چه منظور صادر ميشود؟
1. تمامي كشورها به منظور سفر علمي به جز فلسطين اشغالي2. كشورهاي زيارتي (عراق، سوريه و عربستان)

6-خروج موقت دانشجويان از كشور به چه صورت ميباشد؟
 
به منظور سفر علمي و فرصت مطالعاتي و زيارت با درخواست و تائيد دانشگاه و سپردن وديعه مورد نظر، مجوز خروج براي دانشجويان صادر ميشود.

7-مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتي در دوره‌هاي فوق ليسانس و دكتري به چه صورت ميباشد؟
 
در مقطع كارشناسي ارشد 4ماه و در مقطع دكتري 9ماه مي‌باشد كه در مواقع ضروري و با درخواست وزارت علوم مدت مذكور براي فوق ليسانس حداكثر تا 6ماه و دكتري حداكثر تا يكسال قابل افزايش است.

8-نحوه خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها (نفتكش، كشتيراني، هواپيمايي، آموزش و پرورش، قوه قضائيه و ...) چگونه ميباشد؟
 
با درخواست سازمان مربوط پس از طي دوره آموزش نظامي و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15ميليون تومان، خروج اين افراد ممكن ميباشد.

9-نحوه خروج از كشور ورزشكاران اعم از دانش آموز و دانشجو چگونه مي‌باشد؟
 
1. درخواست دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها در سازمان تربيت بدني و ارايه تضمين لازم.2. سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجويان و دانش‌آموزان به اتمام نرسيده باشد و وارد غيبت نشده باشند.3. سن دانش‌آموزان رشته‌هاي فني و حرفه‌اي نبايد بيشتر از 22سال باشد.

10-نحوه خروج از كشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از كشور چگونه است؟
با تائيد ماموريت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غيبت و سپردن تضمين از سوي سازمان مربوطه، همراهي فرزندان مامورين ثابت دولت در خارج از كشور تا پايان ماموريت والدين امكان پذير مي‌باشد.
 
 
 
منبع: پایگاه خبری پلیس.آی آر