دانشگاه ملبورن
دانشکده تجارت دانشگاه ملبورن


دانشکده تجارت دانشگاه ملبورن از 4 دپارتمان حسابداری، اقتصاد ، دارایی و مدیریت و بازاریابی تشکیل شده است.
دوره های کارشناسی: دوره " کارشناسی بازرگانی"  در همه دپارتمان ها ارائه می شود این دوره 3 ساله است و در سال اول و دوم دوره های عمومی بازرگانی گذرانده می شود و سال سوم دوره های تخصصی. دوره های تخصصی سال سوم عبارتند از: حسابداری، مطالعات آماری، تجارت، اقتصاد، دارایی، مدیریت و بازاریابی.
دوره های بالاتر از کارشناسی: در واقع آنچه در دپارتمان های مختلف متفاوت است دوره های ارشد و دکترا است.
طول دوره های ارشد  اکثرا 2 ساله است و شهریه سالانه 30208$ است. شرایط ورود: ارائه مدرک کارشناسی به همراه نتیجه آزمون GMAT یا GRE . در صورتی که دانشگاه تشخصی دهد از انجام آزمون ها معاف هستید.

دپارتمان حسابداری
  • دوره های آنرز
  • دوره های ارشد:  رشته ها عبارتند از: کارشناسی ارشد مدیریت (حسابداری)، کارشناسی ارشد مدیریت ( تجزیه تحلیل تجارت و سیستم ها)، کارشناسی ارشد حسابداری حرفه ایی، کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناسی ارشد تجارت و آی.تی، دیپلمای ارشد تجارت.

 

دپارتمان دارایی

دپارتمان مدیریت و بازاریابی
  • دوره های آنرز
  • دوره های ارشد: رشته ها عبارتند از: کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی)، کارشناسی ارشد بازرگانی (مدیریت)، کارشناسی ارشد بازرگانی ( بازاریابی)، کارشناسی ارشد مدیریت منابع طبیعی، کارشناسی ارشد تجارت بین الملل، کارشناسی ارشد سرمایه گذاری.


منبع:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.