رده بندی QS سال دو هزار و دهرتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS سال دو هزار و ده در سطح ملی و جهانی


دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملی استرالیا 1 20
دانشگاه سیدنی 2 37
دانشگاه ملبورن 3 38
دانشگاه کویینزلند 4 43
دانشگاه نیوسوث ویلز 5 46
دانشگاه موناش 6 61
دانشگاه وسترن استرالیا 7 88
دانشگاه ادلاید 8 103