دانشگاه کرتین


داروسازی در دانشگاه کرتین

کارشناسی

طول دوره 4 سال با شهریه 27000$ در سال. آیلتس ورودی 6.5 می باشد. جهت ورود به دوره کارشناسی باید در آزمون GAMSAT قبول شوید.

ارشد و دکترا

  • دیپلمای ارشد داروسازی: طول دوره 1 سال با شهریه 31000$ و آیلتس ورودی 7. جهت ورود باید مدرک کارشناسی خود را در انجمن داروسازان استرالیا به ثبت رسانده باشید.
  • کارشناسی ارشد داروسازی: طول دوره 1.5 سال با شهریه 31000$ و آیلتس ورودی 7.
  • ارشد و دکترای تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://pharmacy.curtin.edu.au/