دانشگاه تکنولوژی سیدنی
پرستاری و مامایی در دانشگاه یو.تی.اس

 
دوره های کارشناسی
در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال،
  • کارشناسی مامایی: به دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.

دوره های ارشد و دکترا
شرایط ورود: برای ورود به دوره های ارشد دانشگاه باید مدرک خود را در انجمن پرستاران استرالیا ثبت کنید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد.
  • گواهینامه و دیپلمای ارشد: به دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.
  •  کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 1.5 سال.
  • کارشناسی ارشد مامایی: طول دوره 1.5 سال. منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.