دانشگاه موناش
پرستاری و مامایی در دانشگاه موناش

 
دوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به رشته تعدادی وحود پیش نیاز را می گذرانید. پس از اتمام دوره مدرک شما در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد.آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد با نمره حداقل 7 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه  25600$ به ازای هر 48 کردیت پوینت.
  • کارشناسی پرستاری-Nursing Practice : طول دوره 3 سال.شهریه  25600$ ه ازای هر 48 کردیت پوینت..
  • کارشناسی پرستاری/کارشناسی مامایی: طول دوره 4 سال، شهریه  25600$ ه ازای هر 48 کردیت پوینت..
  • کارشناسی علوم پرستاری: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه شهریه  25600$ ه ازای هر 48 کردیت پوینت..
  • کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال، شهریه س 25600$ ه ازای هر 48 کردیت پوینت..
  • کارشناسی پرستاری اورژانس: طول دوره 4 سال، شهریه  27100$ ه ازای هر 48 کردیت پوینت..

دوره های ارشد و دکترا
شرایط ورود: جهت ورود به تمام رشته های ذکر شده در پایین باید مدرک کارشناسی پرستاری یا مامایی خود را توسط انجمن پرستاران استرالیا به ثبت برسانید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد با نمره حداقل 7 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 30700$. این دوره به صورت گواهینامه ارشد و دیپامای ارشد نیز در این دانشگاه ارائه می شود. طول دوره ها به ترتیب 6 ماه و 1 سال هستند.
  • کارشناسی ارشد مامایی: طول دوره 1.5 سال. شهریه 25600$ به ازای هر 48 کردیت پوینت. این دوره به صورت دیپلمای ارشد نیز در این دانشگاه ارائه می شود.
  • کارشناسی ارشد پرستاری-Nursing Practice : طول دوره 1 سال 8 ماه. شهریه سالانه 30700$.
  • ارشد و دکترای تحقیقاتی: علاقه مندان در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می توانند اقدام کنند. 


منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.