دانشگاه سیدنی
پرستاری و مامایی در دانشگاه سیدنی

دوره های پرستاری دانشگاه سیدنی در مقاطع بالاتر از کارشناسی ارائه می شوند. برای ورود به دوره های ارشد زیر باید مدرک خود را توسط انجمن پرستاران ثبت کنید. ارائه حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی نیز الزامی است. آیلتس مورد نظر دانشگاه برای دوره های پرستاری 7 می باشد با حداقل نمره 7 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها از 38000$ به بالا می باشد.

  
  • کارشناسی پرستاری - Nurse Practitioner : طول دوره 1 سال. برای ورود به این دوره کارشناسی باید مدرک کارشناسی پرستاری داشته باشید و مدرک خود را ثبت کرده باشید.
  • کارشناسی ارشد پرستاری - Nurse Practitioner : طول دوره 2 سال.
  • دوره های ارشد تخصصی دانشگاه : تعدادی دوره های تخصصی پرستاری در دانشگاه سیدنی وجود دارند که در 3 مقطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد به دانشجویان ارائه می شوند. طول دوره های به ترتیب 6 ماه، 1 سال و 2 سال می باشند. در صورتی که از ابتدای دوره یعنی گواهینامه ارشد وارد شوید نیازی به ثبت مدرک خود ندارید اما چنانچه وارد دوره کارشناسی ارشد شوید باید مدرک خود را به ثبت برسانید. این دوره ها در زیر فهرست شده اند. تمامی دوره های زیر در سه مقطع واهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارند:
  1. پرستاری بخش سرطان و هماتولوژی
  2. پرستاری در کلینیک
  3. پرستاری در بخش آزمایشگاه
  4. پرستاری اورژانس
  5. پرستاری مراقبت های خاص
  6. پرستاری بیماران ذهنیمنبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.