دانشگاه جیمز کوک
پرستاری و مامایی در دانشگاه جیمزکوک

 
دوره های کارشناسی
شهریه دوره ها حدود 30000$ است و آیلتس مورد نیاز دانشگاه نمره 7 می باشد.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه حدود 30000$. پس از اتمام این دوره مدرک شما در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال شهریه حدود 30000$. این دوره خاص پرستارانی است که مدرک خود را در انجمن پرستاران ثبت کرده اند.

دوره های ارشد و دکترا
شهریه دوره ها حدود 30000$ است و آیلتس مورد نیاز دانشگاه نمره 7 می باشد.
  • کارشناسی ارشد پرستاری - Nurse Practitioner : طول دوره 1.5 سال. شرایط ورود: ثبت مدرک کارشناسی در انجمن پرستاران استرالیا به همراه حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی. این دوره در این دانشگاه در مقاطع گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد وجود دارند.
  • کارشناسی ارشد پرستاری پیشرفته: طول دوره 1.5 سال. این دوره شامل علوم تئوریکال پرستاری است و برای ورود لزومی به ثبت مدرک خود ندارید.
  • کارشناسی ارشد مامایی: طول دوره 1.5 سال. شرایط ورود: ثبت مدرک کارشناسی در انجمن پرستاران استرالیا به همراه حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی.این دوره در مقطع دیپلمای ارشد نیز در این دانشگاه با طول دوره 1 سال ارائه می شود.
  •  کارشناسی ارشد علوم پرستاری: طول دوره 1.5 سال. شرایط ورود: ثبت مدرک کارشناسی در انجمن پرستاران استرالیا.
  • کارشناسی ارشد مدیریت بخش پرستاری: طول دوره 1.5 سال. شرایط ورود: ثبت مدرک کارشناسی در انجمن پرستاران استرالیا به همراه سابقه کار حرفه ای.


منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.