دانشگاه وسترن سیدنی
پرستاری و مامایی در دانشگاه وسترن سیدنی

دوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورد به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با حداقل نمره 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 2 سال. این دوره خاص پرستارانی است که کارشناسی خود را خارج از استرالیا گرفته اند و با گذراندن این دوره مدرک خود را در انجمن پرستاران استرالیا به ثبت می رسانند.
  • کارشناسی پرستاری پیشرفته: این دوره نیز همانند دوره کارشناسی پرستاری است با این تفاوت که تعدادی واحدهای تحقیقاتی در این دوره اضافه خواهد شد.

دوره های ارشد و دکترا
شرایط ورود: دانشجو باید مدرک خود را در انجمن پرستاران استرالیا ثبت کرده باشد و یا شرایط کامل ثبت مدرک را داشته باشد به همراه حداقل 1 سال سابقه کار حرفه ایی. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با حداقل نمره 6 در هر چهار مهارت.
  • دیپلمای ارشد مامایی: طول دوره 1 سال. برای ورود باید مدرک خود را ثبت کرده باشید.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 1 سال. این دوره به صورت دیپلمای ارشد نیز ارائه می شود.
  • کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری: طول دوره 1 سال.
  •  کارشناسی ارشد Nurse Practitioner-(پرستاری بیماران ذهنی): طول دوره 2 سال. جهت ورود باید مدرک خود را ثبت کرده باشید. این دوره به صورت دیپلمای ارشد نیز در این دانشگاه ارائه می شود.
  •  کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی: دانشجو در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می تواتد اقدام نماید.


منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.