دانشگاه ساث استرالیا
پرستاری و مامایی در دانشگاه ساث استرالیا

 
دوره های کارشناسی
در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 می باشد با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها از 25000$ تا 30000$ است.
 • کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال.
 • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال.
 • کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال. جهت ورود باید مدرک پرستاری خود را در انجمن پرستاران استرالیا به ثبت برسانید.
 • کارشناسی پرستاری-Nurse Practitioner: طول دوره 1 سال. جهت ورود باید مدرک پرستاری خود را در انجمن پرستاران استرالیا به ثبت برسانید.


دوره های ارشد و دکترا
برای ورود به تمام دوره های ارشد ذکر شده در پایین باید مدرک خود را در انجمن پرستاران استرالیا ثبت کنید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 می باشد با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها از 25000$ تا 30000$ است.
 • دیپلما و گواهینامه ارشد: این دوره ها برای دانشجویان خارجی نیست.
 • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره ها 2 سال می باشد و چندین زمینه تخصصی دارد که عبارتند از:
 
 1. پرستاری بیماران قلبی
 2. پرستاری بیماران ذهنی
 3. پرستاری بیماران سالخورده
 4. پرستاری-ایمنی سازی
 5. مدیریت پرستاری
 6. پرستاری و مراقبت های ویژه
 7. پرستاری-آموزش ( Education )
 8. پرستاری- مامایی
 
 • کارشناسی ارشد مامایی: برای دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.
 • کارشناسی ارشد پرستاری- Nurse Practitioner : طول دوره 2 سال.منبع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.