دانشگاه کنبرا

پرستاری و مامایی در دانشگاه کنبرا

دوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 7 است با نمره 7 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال.

دوره های ارشد
دوره های ارشد در مقاطع دیپلما، گواهینامه و کارشناسی ارشد در این دانشگاه وجود دارد که برای دانشجویان خارجی ارائه نمی شوند.منبع:

Nursing and Midwifery
جهت کسب طالاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.