دانشگاه سادرن کراس
پرستاری و مامایی در دانشگاه سادرن کراس


تنها رشته پرستاری دانشگاه سادرن کراس  عبارت است از:

  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه کل دوره 52800$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز باید بگذرانید.
منبع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.