دانشگاه فلیندرزپرستاری و مامایی در دانشگاه فلیندرز

دوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 21000$.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 21000$.
دوره های خاص کارشناسی
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 21000$. شرایط ورود: داشتن مدرک کارشناسی. با گذراندن این دوره مدرک کارشناسی شما در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 22000$. شرایط ورود: داشتن مدرک کارشناسی ثبت شده در انجمن پرستاران استرالیا.
دوره های ارشد و دکترا
  • دیپلمای ارشد تخصصی پرستاری: طول دوره یک سال، شهریه سالانه 21000$. این دیپلما در غالب تعدادی تخصصی خاص در این دانشگاه ارائه می شوند که عبارتند از: پرستاری افراد سالخورده، پرستاری کودک، پرستار کلینیک، پرستار بیماران دیابتی، پرستار اورژانس، پرستار بیماران ذهنی، پرستار مشاور و Nurse Practitioner .شرایط ورود: ثبت مدرک در انجمن پرستاران استرالیا به همراه حداقل یک سال سابقه کار تخصصی.
  • کارشناسی ارشد تخصصی پرستاری: طول دوره 1.5 سال، شهریه سالانه 21000$.زمینه های تخصصی در بالا ذکر شده اند. شرایط ورود: ثبت مدرک در انجمن پرستاران استرالیا به همراه حداقل یک سال سابقه کار تخصصی.
  • کارشناسی ارشدNurse Practitioner : طول دوره 1.5 سال، شهریه سالانه 21000$. شرایط ورود:  ثبت مدرک در انجمن پرستاران استرالیا به همراه حداقل 3 سال سابقه کار تخصصی.
  • کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی: علاقه مندان در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می توانند اقدام نمایند.


منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.