دانشگاه لاتروب
پرستاری و مامایی در دانشگاه لاتروب

دوره های کارشناسی
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 23000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 23000$. شرایط ورود: داستن مدرک کارشناسی پرستاری. در واقع با گذراندن این دوره مدرک شما به عنوان پرستار در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 21000$. شرایط ورود: باید مدرک کارشناسی خود را در انجمن پرستاران استرالیا به ثبت برسانید. آیلتس مورد نظر این دوره 7 است با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 22000$. این دوره برای پرستارانی طراحی شده که از لحاظ انجمن پرستاران استرالیا در بخش 2 قرار می گیرند و پس از این دوره به عنوان پرستار بخش 1 شتاخته می شوند. یلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
 
دوره های ارشد
شرایط ورود: باید مدرک کارشناسی خود را در انجمن پرستاران استرالیا به ثبت برسانید. آیلتس مورد نظر این دوره 7 است با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 18 ماه، شهریه حدود 25000$.منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.