دانشگاه دیکین
پرستاری و مامایی در دانشگاه دیکین

دوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
 • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال شهریه سالانه 25000$.
 • کارشناسی پرستاری/ کارشناسی مامایی: طول دوره 4 سال شهریه سالانه 26000$.
 • کارشناسی پرستاری/ کارشناسی علوم سلامت: طول دوره 4 سال شهریه سالانه 25000$.
 • کارشناسی پرستاری/ کارشناسی علوم: طول دوره 4 سال شهریه سالانه 24400$.

دوره های ارشد و دکترا
شرایط ورود به دوره های ارشد: ثبت مدرک کارشناسی در انجمن پرستاران استرالیا.
شرایط ورود به دوره های دیپلما و گواهینامه ارشد: مدرک کارشناسی به همراه حداقل 1 سال سابقه کار حرفه ایی. بسته به نوع پرونده ممکن است مصاحبه ای ترتیب داده شود. برای ورود به این دوره ها نیازی به ثبت مدرک خود ندارید.
آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
 • گواهینامه ارشد و دیلمای ارشد: تعدادی دوره های تخصصی پرستاری در این دو مقطع به دانشجویان ارائه می شوند که عبارتند از: پرستاری بیماران دیابتی، پرستاری بیماران قلبی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت های خاص، پرستاری بیماری های ستون فقرات. طول دوره ها 1 تا 1.5 سال و شهریه حدود 25000$.
 • دیپلمای ارشد پرستاری:طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 21000$.
 • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 1.5 سال، شهریه حدود 30000$.
 • دیپلمای ارشد مامایی : طول دوره 1.5 سال، شهریه سالانه 18000$.
 • کارشناسی ارشد مامایی: طول دوره 1.5 سال، شهریه سالانه 22000$.
 • کارشناسی ارشد پرستاری- Nurse Practitioner : طول دوره 2 سال، شهریه حدود 30000$. این دوره نسبت به دوره کارشناسی ارشد پرستاری که در بالا ذکر شده تعداد واحدها عملی بیشتری را در بر می گیرد.
 • کارشناسی ارشد پرستاری کلینیکال: به دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.
 • کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی: در صورت داشتن تز مناتسب تحقیقاتی می توانید اقدام نمایید.منبع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.