دانشگاه کرتینپرستاری و مامایی در دانشگاه کرتین

دوره های کارشناسی
آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 25000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت.
  • کارشناسی مامایی: به دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.
  • کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 25000$. شرایط ورود: مدرک کارشناسی خود را باید در انجمن پرستاران استرالیا ثبت کنید.

دوره های ارشد
شرایط ورود: دانشجویان برای ورود به دوره های ارشد دانشگاه کرتین لزومی به ثبت مدرک خود در انجمن پرستاران استرالیا ندارند اما مدرک تحصیلی آنها باید شرایط لازم برای ثبت مدرک را بالقوه داشته باشد. آیلتس مورد نظر دانشگاه  7 است با نمره حداقل 7 در هر چهار مهارت.
  • دیپلمای ارشدو کارشناسی ارشد مامایی: طول دوره ها به ترتیب 1 سال و 1.5 سال.
  • دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد پرستاری بیماران دیابتی: طول دوره ها به ترتیب 6 ماه و 1.5 سال.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: طول دوره 2 سال.
  • کارشناسی ارشد پرستاری - Nurse Practitioner : طول دوره 18 ماه. شرایط ورود: ارائه حداقل 2 سال سابقه کار تخصصی.


منبع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.