دانشگاه ویکتوریا


حقوق در دانشگاه ویکتوریا

در این دانشگاه تنها دوره های کارشناسی و نیز دوره های دکترای تحقیقاتی حقوق ارائه می شوند.

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال، شهریه سالانه 19000$. پس از اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استرالیا کار کنید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره 5 سال، شهریه سالانه 19000$. کارشناسی دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد.

 

منبع:

http://www.vu.edu.au/higher-ed-and-tafe/business-and-law/victoria-law-school