دانشگاه ولونگونگ


حقوق در دانشگاه ولونگونگ

دانشکده حقوق این دانشگاه در سال 1990 تاسیس یافت. در حال حاضر این دانشگاهبیشتر بر روی رشته های ارشد تحقیقاتی و دکترای تحقیقاتی تمرکز دارد. دو رشته کارشناسی ارشد و دیپلمای ارشد" تعقیب و پیگرد قانونی" به صورت تحقیقاتی نمی باشند به همراه تعدادی  رشته دیگر:

دوره های ارشد و دکترا

  •  دوره های تحقیقاتی: دانشگاه ولونگونگ چندین مرکز تحقیقای معتبر دارد و اساتید تحقیقاتی بسیار برجسته می باشند. اطلاعات بیشتر در مورد ارشد و دکترای تحقیقاتی را در اینجا بیابید.
  • دوره های پیگرد قانونی: این برنامه در غالب کارشناسی ارشد (1 سال) و دیپلمای ارشد (1 ترم)  در این دانشگاه ارائه می شود. جهت ورود باید مدرک کارشناسی مرتبط با حقوق داشته باشید ضمنا مدرک شما باید ثبت شده باشد. اطلاعات کامل را در بروشور زیر دانلود نمایید.

 

دانلود 

رشته های ذکر شده در این گروه اکثرا در مقطه دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد می باشند. جهت ورود به هر یک از رشته باید مدرک کارشناسی حقوق یا علوم مربوطه داشته باشید. می توانید از دوره های دیپلما به عنوان پیش نیاز برای ورود به رشته های ارشد استفاده کنید.

شهریه اکثر دوره های حقوقی 27000$ در سال می باشد و آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 است.

دوره های کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال، جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید. شهریه کل دوره 66000$.
  • دوره های تلفیقی حقوق : با اتمام این دوره ها دو مدرک کارشناسی دریافت خواهید کرد. مدرک دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد. طول دوره ها 5 سال است. فهرست رشته ها. شهریه کل دوره 132000$.

 

 

منبع:

http://www.uow.edu.au/law/index.html