دانشگاه تکنولوژی سیدنی


حقوق در دانشگاه تکنولوژی سیدنی

دانشکده حقوق این دانشگاه در مرکز شهر سیدنی واقع شده است و با بسیاری مراکز مشاغل حرفه ای ارتباط دارد. دانشکده در سال 1975 تاسیس یافت و سابقه ای 30 ساله در امر تدریس حقوق دارد.

JD

طول دوره 3 سال. جهت ورود می توانید مدرکی به غیر از کارشناسی حقوق ارائه دهید. پس از اتمام دوره می توانید به عنوان وکیل در استرالیا فعالیت کنید. اطلاعات بیشتر در مورد این رشته را در بروشور زیر بیابید:

دانلود

کارشناسی ارشد

  • رشته های ارشد برای دانشجویان حقوق: در این گروه تعدادی کارشناسی ارشد و دیپلمای ارشد  قرار می گیرند که جهت ورود به آنها باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید. طول دوره ها از 1 تا 2 سال است. اطلاعات بیشتر و فهرست رشته ها را دانلود نمایید:

 

دانلود 

  • رشته های ارشد برای دانشجویا غیر حقوقی: برای ورود به این دوره ها می توان کارشناسی های غیر مرتبط ارائه داد. طول دوره ها معمولا 2 سال است. فهرست رشته ها

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال. در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره ها 5 سال. با اتمام دوره دو مدرک کارشناسی دریافت خواهید کرد.

آیلتس مورد نظر دانشگاه برای این دوره ها 6.5 است.

اطلاعات بیشتر و فهرست رشته ها ی کارشناسی را در بروشور زیر بیابید:

 

دانلود 

دوره های تحقیقاتی

دانشگاه چندین مرکز تحقیقاتی دارد و دوره های تحقیقاتی را در مقطع ارشد و دکترا ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.law.uts.edu.au/