دانشگاه نوتر دام


حقوق در دانشگاه نوتردام

حقوق در این دانشگاه در هر دو کمپس سیدنی و فرمنتل ارائه می شود.

کمپس سیدنی

در این کمپس رشته های کارشناسی وجود دارند.

  • کارشناسی حقوق: به دو صورت 4 ساله و 3 ساله ارائه می شود. در حالت 3 ساله، جهت ورود باید مدرک کارشناسی ارائه دهید. با اتمام هر یک از دوره های می توانید در استرالیا به صورت قانونی فعالیت کنید. شهریه دوره سالانه 19000$ در سال می باشد.
  • کارشناسی های تلفیقی: تلفیق رشته حقوق با کارشناسی های حسابداری، بازرگانی، دارایی، بازاریابی، مدیریت و هنر. طول دوره ها 5 سال. شهریه رشته همانند بالا.

کمپس فرمنتل

  • در مقطع کارشناسی در این کمپس، کارشناسی های تلفیقی و کارشناسی 3 ساله حقوق ارائه می شوند. توضیحات مانند بالا می باشد.
  • در مقطع ارشد تنها رشته "دیپلمای ارشد قوانین حقوقی ساخت و ساز" وجود دارد. طول دوره یک ترم است. جهت ورود باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید.

 

 

منابع:

http://www.nd.edu.au/fremantle/schools/law/lawFreo.shtml

http://www.nd.edu.au/sydney/schools/law/lawSydney.shtml