دانشگاه نیوکاسل


حقوق در دانشگاه نیوکاسل

 گفته می شود تسهیلات و امکانات این دانشگاه برای دانشجویان حقوق به خصوص کتابخانه دانشگاه عالی می باشد. در این کتابخانه 50000 جلد کتاب حقوقی و 10000 مقاله حقوق وجود دارد. رشته های این دانشکده تنها در دو مقطع کارشناسی و دوره های تحقیقاتی ارائه می شوند:

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال، جهت ورود باید مدرک کارشناسی مربوط به رشته های حقوقی ارائه دهید. پس از اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره 5 سال. کارشناسی دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد. جهت ورود نیازی به ارائه مدرک کارشناسی نیست.

فهرست کامل رشته های کارشناسی

دوره های تحقیقاتی

تعداد زیادی موضوع تحقیقی در دانشکده در حال بررسی می باشند شما می توانید از آنها استفاده کنید و یا تز تحقیقاتی مورد نظر خود را ارائه دهید. اطلاعات اساتید راهنما و موضوعات تحقیقاتی را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://newcastle.edu.au/school/law/