دانشگاه نیو اینگلند


حقوق در دانشگاه نیواینگلند

دانشکده حقوق این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشکده های حقوق استرالیا می باشد همچنین یکی از بزرگترین دانشگاه های ارائه دهنده آموزش از راه دور. این دانشکده در سال 1993 تاسیس یافت و در حال حاضر 1800 دانشجو دارد.

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال و 4 سال. در صورتی که کارشناسی دارید به دوره اول وارد می شود و غیر از آن به دوره دوم. با اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.

ارشد

  • کارشناسی ارشد وکالت (JD ): طول دوره 3 سال.
  • کارشناسی ارشد حقوق: طول دوره 1 سال. جهت ورود حتما باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید.

دوره های تحقیقاتی

  • دکترای علوم وکالت  (JD )
  • دکترای رشته های حقوقی
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی

اطلاعات کامل در مورد رشته را دانلود نمایید.

 

منبع:

http://www.une.edu.au/law/