دانشگاه آدلاید


حقوق در دانشگاه ادلاید

این دانشکده در سال 1883 تاسیس یافت و دومین دانشکده حقوق قدیمی استرالیا می باشد. در حال حاضر این دانشکده 1400 دانشجو دارد.

 کارشناسی 

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال. این کارشناسی به صورت 3 ساله نیز ارائه می شود در این حالت باید برای ورود دو مدرک کارشناسی داشته باشید. این کارشناسی دارای واحدهای تحصیلی LLB است و با اتمام آن می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • رشته های تلفیقی: مدرک کارشناسی دوم به همراه مدرک کارشناسی حقوق. کارشناسی دوم از رشته های زیر گروه تجارت و بازرگانی است. طول دوره ها 5 تا 6 سال است. فهرست دوره ها.

ارشد

  • گواهینامه ارشد
  • دیپلمای ارشد
  • کارشناسی ارشد حقوق
  • دوره های ارشد تلفیقی

فهرست کلیه رشته های ارشد

دوره های تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.law.adelaide.edu.au/degrees/