دانشگاه تکنولوژی کویینزلند


حقوق در دانشگاه تکنولوژی کویینزلند

این دانشکده یکی از بزرگترین دانشکده های حقوق استرالیا می باشد. رشته های دانشکده در مقاطع، کارشناسی، ارشد و تحقیقاتی ارائه می شوند. دوره ها به صورت رشته های عمومی حقوق وجود داردن که می توانند با این زمینه ها تخصصی شوند: جرم شناسی، حقوق تجاری، حقوق املاک، حقوق محیط زیست...

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق (Law ): طول دوره 4 سال، شهریه سالانه 21000$ . این دوره دارای واحدهای LLB می باشد بنابراین پس از اتمام می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • کارشناسی حقوق (Law ): طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 23000$. برای ورود به این دوره باید مدرک کارشناسی داشته باشید. این دوره دارای واحدهای LLB می باشد بنابراین پس از اتمام می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • کارشناسی حقوق (Justice )- جرم شناسی: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 22500$.
  • دوره های تلفیقی: در این گروه تعداد قابل ملاحظه ای رشته تحصیلی قرار می گیرند که ترکیبی از رشته های حقوق با یکدیگر یا با رشته های زیر گروه تجارت می باشند. طول دوره ها 5 تا 6 سال است با شهریه اکثرا 21000$ درسال.. با اتمام دوره 2 مدرک کارشناسی دریافت می کنید. فهرست کامل رشته ها.

آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای رشته ها حقوقی 7 می باشد.

ارشد تحصیلی

در این مقطع دوره های ارشد برای کارشناسی های ذکر شده در بالا وجود دارند به همراه تعدادی رشته در مقطع دیپلمای ارشد. طول دوره ها 1 تا 2 سال است با شهریه اکثرا 23000$ درسال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی مرتبط با رشته های حقوق ارائه دهید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای رشته ها حقوقی 7 می باشد. فهرست رشته های ارشد.

ارشد و دکترای تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.law.qut.edu.au/