دانشگاه موناش


حقوق در دانشگاه موناش

دانشکده حقوق دانشگاه موناش بی شک یکی از بزرگترین و مهم ترین دانشکده های حقوق استرالیاست. این دانشکده در کمپس کلایتون واقع است و در سال 1963 تاسیس یافت و هم اکنون 2700 دانشجو دارد. در اینجا رشته های تحصیلی شرح داده شده اند:

JD

 این برنامه برای دانشجویانی طراحی شده که پیش زمینه حقوقی ندارند. طول دوره 3 سال است و 3 بار در سال در ماه های می، ژانویه و آگوست ورودی می گیرد. پس از اتمام دوره می توانید به عنوان وکیل در استرالیا فعالیت کنید. جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید به همراه آیلتس 7.0. شهریه دوره 33600$ در سال می باشد.

کارشناسی ارشد

دوره های کارشناسی ارشد دو گروه می شوند:

  • رشته های حقوقی برای دانشجویان حقوق: در این گروه تعدادی رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دیپلمای ارشد قرار می گیرند. جهت ورود باید مدرک کارشناسی در رشته های حقوق داشته باشید به همراه آیلتس 7. طول دوره ها از 1 تا 2 سال است و شهریه ها اکثرا31900$ در سال. فهرست رشته ها
  • رشته های حقوقی برای دانشجویان رشته های غیر حقوقی: در این گروه دروس به گونه ای طراحی شده اند که دانشجویان غیر حقوقی نیز می توانند استفاده کنند. رشته های در مقاطع کارشناسی ارشد و دیپلمای ارشد هستند.  شرایط ورودی، طول و شهریه دوره همانند بالا می باشد. فهرست رشته ها

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال. شهریه دوره 28000$ در سال. جهت ورود در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نیاز 6.5 است.
  • رشته های تلفیقی و دابل دیگری: طول دوره ها 5 سال. شهریه 31000$ در سال. در این گروه تعدادی دابل کارشناسی قرار می گیرند که با اتمام دوره دو مدرک کارشناسی اخذ می کنید. شرایط ورودی همانند بالا می باشد. فهرست رشته ها 

دوره های تحقیقاتی

  • دکترای JD
  • دکترای تحقیقاتی رشته های حقوقی
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی رشته های حقوقی

اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.law.monash.edu.au/