دانشگاه لاتروب


حقوق در دانشگاه لاتروب

دانشکده حقوق این دانشگاه در سال 1992 تاسیس یافت و در حال حاضر بیش از 1200 دانشجو دارد. تمرکز دانشگاه بیشتر بر ارائه دوره های کارشناسی و دوره های دکترا است.

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: این رشته هم برای دانشجویان حقوقی و هم برای دانشجویان غیر رشته های حقوق ارائه می شود. در حالت اول طول دوره 3 سال و غیر از آن 4 سال است. شهریه سالانه 20750$ می باشد. آیلتس مورد نظر دانشگاه برای ورود 6.5 است. با اتمام دوره می توانید در استرالیا به صورت قانونی فعالیت کنید.
  • رشته های تلفیقی: طول دوره ها 5 سال است. کارشناسی دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد.

فهرست کلیه رشته های کارشناسی

ارشد

رشته " دیپلمای ارشد حقوق" تنها رشته حقوقی ارشد این دانشگاه است. طول دوره 1 سال و شهریه سالانه حدود 21000$. جهت ورود باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید.

دوره های تحقیقاتی

در این مقطع تعداد قابل ملاحظه ای رشته تحقیقاتی به صورت کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد.

  • دکترای حل اختلافات
  • دکترای علوم وکالتی (JD )
  • دکترای رشته های حقوقی
  • کارشناسی ارشد حقوق
  • کارشناسی ارشد رشته های حقوقی

اطلاعات کامل

 

منبع:

http://www.latrobe.edu.au/lawman/about/schools/law