دانشگاه ادیث کاوان


حقوق در دانشگاه ادیث کاوان

این دانشگاه در زمینه های تخصصی جرم شناسی معروف می باشد. به علاوه در ارائه برخی رشته های جدید بسیار متنوع عمل می کند. دراینجا فهرست رشته ها را می بینید.

 کارشناسی 

کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال است. این کارشناسی می تواند با رشته های زیرگروه تجارت و بازرگانی به صورت تلفیقی ارائه شود. اطلاعات کامل در مورد دوره های کارشناسی را در بروشور زیر بیابید.

دانلود

 ارشد تحصیلی و تحقیقاتی 

تمرکز دوره های ارشد بیشتر بر روی زمینه تحصیلی "جرم شناسی" می باشد.

  • جرم شناسی: این رشته در سه مقطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارد. طول دوره ها به ترتیب 1 سال، 1 سال و 1.5 سال می باشند. جهت ورود باید مدرک کارشناسی مربوط به رشته های حقوق داشته باشید یا می توانید دوره های دیپلما را به عنوان پیش نیاز سپری کنید.
  • دیپلمای ارشد حمایت از کودکان: طول دوره 1 سال. جهت ورود می توانید مدرک کارشناسی غیر از رشته های حقوقی داشته باشید.
  • دوره های تحقیقاتی: در این دانشکده چندین دوره تحقیقاتی وجود دارد،در زمینه جرم شناسی کارشناسی ارشد تحقیقاتی ودکترای تحقیقاتی ارائه می شود.به علاوه رشته دکترای تحقیقاتی حقوق را نیز داریم.

 

منبع:

http://www.ecu.edu.au/future-students/study-areas/law-and-justice