دانشگاه فلیندرز


حقوق در دانشگاه فلیندرز

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق و مطالعات قانونی: طول دوره 4 سال است. این دوره به دو صورت ارائه می شود. در حالت دوم دانشجو برای ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشد. در این حالت طول دوره 3 تا 3.5 سال می شود. در هر دو حات می توانید پس از اتمام دوره به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد. این کارشناسی می تواند با رشته های دانشکده تجارت و بازرگانی تلفیق شود. در این صورت با دریافت دو مدرک کارشناسی فارغ التحصیل می شوید و طول دوره نیز به 6 سال افزایش می یابد. شهریه دوره 23000$ در سال می باشد.

کارشناسی ارشد

  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل: طول دوره 1 سال، شهریه 24000$ در سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید.

دکترا

در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می توانید اقدام نمایید:

فهرست کلیه رشته های دانشگاه

 

 

منبع:

http://www.flinders.edu.au/ehl/law/