دانشگاه دیکین


حقوق در دانشگاه دیکین

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق (LLB ) : با اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استارلیا فعالیت کنید. مقصور از LLB تعداد واحدهای درسی حقوقی است که مدرک شما را به عنوان وکیل  ثبت می کند. طول دوره 4 سال است و شهریه دوره 25000$ در سال. جهت ورود در صورتی که مدرک کارشناسی ندارید باید آزمون حقوق دانشگاه دیکین (DULSAT)  را انجام دهید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره ها 5 سال. شهریه همانند بالا می باشد. با اتمام دوره ها دور مدرک کارشناسی دریافت می کنید. مدرک دوم مربوط به دانشکده تجارت و بازرگانی است. فهرست رشته ها

ارشد و دکترا

  • دیپلمای ارشد حقوق بازرگانی: طول دوره 1 ترم.
  • کارشناسی ارشد حقوق بازرگانی: طول دوره 1 سال. جهت ورود می توانید کارشناسی غیر مرتبط با حقوق ارائه دهید.
  • کارشناسی ارشد حقوق: طول دوره 1 سال. جهت ورود حتما باید مدرک حقوق ارائه دهید که در آن واحدها LLB گذرانیده شده باشد.
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی: طول دوره 1.5 سال.
  •  دکترای تحقیقاتی حقوق: طول دوره 3 تا 4 سال. در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب اقدام نمایید.

شهریه دوره ها اکثرا27000$ در سال می باشند. فهرست کامل رشته های ارشد

 

 

منبع:

http://www.deakin.edu.au/buslaw/law/