دانشگاه چارلز داروین


حقوق در دانشگاه چارلزداروین

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: به دو صورت 3 ساله و 4 ساله ارائه می شود. در حالت 3 ساله جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید. پس از اتمام هر یک از دوره ها می توانید در استرالیا به صورت قانونی فعالیت کنید. شهریه سالانه دوره ها 18000$ است.
  •  کارشناسی های تلفیقی: تلفیق رشته های حقوق با کارشناسی های حسابداری، بازرگانی و هنر. طول دوره ها 5 سال و شهریه همانند بالا.

ارشد تحصیلی

تنها دوره ارشد این دانشگاه "دیپلمای ارشد مطالعات قانونی" است. طول دوره 2 سال است با شهریه 18000$ در سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشید.

ارشد و دکترای تحقیقاتی

کارشناسی ارشد تحقیقاتی و دکترای تحقیقاتی رشته های حقوق در این دانشگاه وجود دارند. در صورت داشتن تز تحقیقاتی مناسب می توانید اقدام نمایید.

 

منبع:

http://www.cdu.edu.au/lawbusiness/