دانشگاه باند


حقوق در دانشگاه باند

دانشکده حقوق باند امسال، 21 امین سالگرد خود را جشن گرفت. این دانشکده از لحاظ میزان رضایت دانشجویان فارغ التحصیل رتبه اول را در میان دیگر دانشگاه های حقوق استرالیا بدست آورد.

کارشناسی

کارشناسی های این دانشگاه در دوره های 2 ساله ارائه می شوند. قبل از ورود در صورتی که شرایط لازم را نداشته باشید تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. آیلتس مورد نیاز داشگاه برای رشته های حقوق 7 است. پس از اتمام کلیه دوره های کارشناسی می توانید در استرالیا به صورت قانونی فعالیت کنید.

 • کارشناسی حقوق
 • کارشناسی فلسفه حقوق
 • کارشناسی های تلفیقی با دانشکده تجارت و بازرگانی: در این حالت طول دوره ها 4 سال می شود.

ارشد

طول دوره های ارشد از 1 تا 2 سال است و آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد.

 • دیپلمای ارشد:  دیپلمای ارشد حقوق و دیپلمای ارشد مطالعات قانونی. این دوره ها می توانند پیش نیاز دوره های ارشد باشند. شهریه کل دوره ها به ترتیب 11000$ و 15000$.
 • کارشناسی ارشد وکالت (JD ) : طول دوره 4 سال. جهت ورود نیاز به ارائه کارشناسی مربوط به رشته های حقوقی نیست.شهریه کل دوره 86000$.
 • کارشناسی ارشد حقوق: جهت ورود باید کارشناسی مربوط به رشته های حقوقی داشته باشید. شهریه کل دوره 28000$.
 • کارشناسی ارشد فلسفه حقوق: برای ورود نیازی به ارائه کارشناسی مربوطه به رشته های حقوق نیست. شهریه کل دوره 28000$.
 • کارشناسی ارشد مطالعات قانونی: جهت ورود باید کارشناسی مربوط به رشته های حقوقی داشته باشید. شهریه کل دوره 34000$.
 • کارشناسی ارشد مطالعات قانونی بین المللی: جهت ورود باید کارشناسی مربوط به رشته های حقوقی داشته باشید. شهریه کل دوره 28000$.
 • کارشناسی ارشد حقوق تجاری: برای ورود ارائه مدرک کارشناسی در هر زمینه تحصیلی کافی می باشد. شهریه کل دوره 28000$.

دکترا

 • دکترای وکالت (JD )
 • دکترای رشته های حقوقی

 

منبع:

http://www.bond.edu.au/faculties-colleges/faculty-of-law/index.htm