دانشگاه نوتردامدر دانشگاه نوتر دام پزشکی تنها در مقطع کارشناسی به صورت تحصیلی ارائه می شود، مقاطع بالاتر را به صورت تحقیقاتی داریم. این دوره کارشناسی هم در کمپس سیدنی و هم در کمپس فرمنتل ارائه می شود.

  • کارشناسی پزشکی/کارشناسی جراحی: طول دوره 4 سال، شهریه حدود 50000$ استرالیا در سال. شرایط ورود: ارائه مدرک کارشناسی و یا انجام آزمون GAMSAT .آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 است با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.منابع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.