دانشگاه ادلایددوره های کارشناسی
شرایط ورود به دوره های کارشناسی داشتن آیلتس 6.5 و ارائه مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم است.
دانشجویان خارجی برای ورود یا باید مدرک کارشناسی علوم پزشکی داشته باشند و آزمون GAMSAT را انجام دهند. در هر دو صورت یک مصاحبه خواهند داشت.
  • کارشناسی پزشکی و جراحی: طول دوره 6 سال. شهریه 47800$ استرالیا به ازای هر سال.
  • کارشناسی علوم سلامت: طول دوره 3 سال. شهریه 25500$ استرالیا به ازای هر سال.

دوره های ارشد و دکترای تحصیلی
شرایط ورود به دوره های ارشد و دکترا داشتن آیلتس 6.5 و ارائه مدرک کارشناسی و یا ارشد است(مدرک خود را باید توسط انجمن پزشکان به ثبت برسانید) . دانشجویان ایرانی در صورتی که در استرالیا تحصیل نکرده باشند برای ورود به این دو مقطع مدرک پزشکی خود را ارائه می دهند که در استرالیا معادل کارشناسی در نظر گرفته می شود.
  • کارشناسی ارشد علوم مربوط به جراحی: طول دوره 1 سال. شهریه 31100$ استرالیا به ازای هر سال.
  • کارشناسی ارشد جراحی با روش خاص ( Minimally Invasive Surgery ):  طول دوره 1 سال. شهریه 31100$ استرالیا به ازای هر سال.
  • کارشناسی ارشد علوم سلامت: طول دوره 1.5سال. شهریه 24250$ استرالیا به ازای هر سال.
  • دیپلمای پیشرفته علوم سلامت: طول دوره 1 سال. شهریه 24250$ استرالیا به ازای هر سال.

کارشناسی ارشد پزشکی و دکترای پزشکی در دانشگاه ادلاید به صورت تحقیقاتی ارائه می شوند و خاص دانشجویان بومی می باشند.منابع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.